Vodafone Mobile Connect Lite е съставен от два основни компонента.

Първият е главният прозорец, т.е. основният интерфейс за потребителя.

Вторият компонент е иконата на програмата, която се намира в статус менюто в долния десен ъгъл на монитора на основния прозорец на Windows.

VMC Lite embim1 Настройка

Повече информация относно начина за работа на отделни компоненти е описана по-долу в този документ.

 

Конфигуриране на програмата

 

Конфигурацията на програмата изисква от потребителя съвсем малка намеса в процеса, като софтуера автоматично ще свърже първото мобилно устройство, което компютъра открие. Ако устройството, което ще използвате е различно, то трябва да следва стъпките по долу:

 

1. Свържете устройството, което искате да използвате, като модем (изчакайте докато Windows намери устройството)
2. Изберете “Избор на Устройство
3. От опцията Избор на Устройство изберете съответното устройство
4. Изберете Свързване от главният прозорец

 

Това са основните настройки, които са ви необходими, а в случай че искате да направите допълнителни например за мрежата или самото устройство, трябва да ги зададете от менюто.

 

Ако вече сте избрали устройството, което ще използвате, опцията По подразбиране може да е вече отметната. Така приложението ще използва това устройство, като основно и при следващо стартиране на програмата.

Настройка