Софтуерът се предоставя на CD или може да бъде изтеглен от уеб сайта на мобилния ви оператор. В някои случаи софтуерът е вграден в самото устройство (напр. VMC модем) и се инсталира директно при първото свързване към компютъра.

Инсталиране