Показва се специфична информация свързана със системата и компонентите, които може да бъдат приложими за ползване на продукта. Информацията може да бъде полезна при често срещани проблеми.

Системна информация