Тази опция дава възможност на потребителя да деинсталира софтуера Vodafone Mobile Connect Lite от компютъра си.

Деинсталиране на софтуера Vodafone Mobile Connect Lite