Можете да ползвате следните папки:

 

Входящи – запазва текстовите съобщения получени на вашето мобилно устройство. Непрочетените съобщения са маркирани с удебелен шрифт.
Изходящи – запазва текстовите съобщения, изпратени от Vodafone Mobile Connect Lite, но не са все още изпратени до мобилното устройство.
Чернови – текстовите съобщения, които сте създали и запазили.
Изпратени – текстови съобщение, които сте изпратили от Vodafone Mobile Connect Lite
Изтрити – Изтритите текстови съобщения.

 

SMS Папка