Изпращането или получаването на текстови съобщения при наличие на активна връзка за данни зависи от устройството: това е възможно при някои устройства, като например Huawei E220, но не и при други. Когато устройството не поддържа съвместна връзка за данни и SMS, новосъздадените текстови съобщения ще останат в папка “Изходящи”, докато телефонната връзка се освободи.

SMS и мобилна връзка