Може да добавяте контактите в подходящ текстови формат. Този файл трябва да има формат : “номер”, “име” последвано от нов ред.

 

Може да добавяте контактите от SIM картата си ако телефона Ви поддържа тази функция. За телефони, които поддържат няколко телефонни номера към едно име (например мобилен и служебен), те ще са отбелязани като “име/M” или “име/W”. Това означение  може да се различава според модела телефон.

 

И в двата случая контакта няма да бъде добавен ако вече съществува в списъка с контакти.

 

При успешно прехвърляне, ще получите съобщение, показващо броя на импортираните контакти.

 

 

Импортване на контакти