Може да запазите контактите си в подходящ текстови формат. Този файл може да се ползва като резервен, добавен към друга инсталация на Vodafone Mobile Connect Lite, или да бъде отворен с друга програма.

 

Може да съхраните контактите си в SIM картата, ако телефонът ви поддържа тази функция.

 

При успешно прехвърляне, ще получите съобщение, показващо броя на експортнатите контакти.

 

 

Експортване на контакти