SMS програмата поддържа информация за име и номер на контакт, съхранени локално на вашия компютър.

 

Инструменти за създаване, редактиране и изтриване на контакти.

 

Изтритите контакти не могат да бъдат възстановени.

 

 

Управление на контактите