За да се ползва SMS услугата, при някой устройства се изисква въвеждане номера на SMS центъра на мобилния оператор. Можете да зададете тази информация от Настройки | Номер на SMS център. Ако вашият мобилен оператор не фигурира в списъка с оператори, можете да добавите ръчно съответния немер на SMS център.

Настройки и номер на центъра за съобщения