За да създадете ново текстово съобщение, изберете Нов SMS от навигационния бар на програмата.

 

В прозореца можете да въвеждате номерът, до който искате да изпратите съобщението както и текста на самото съобщение. Можете да изберете един или повече номера от вашия списък с контакти от опцията До. Ако в полето ръчно въвеждате телефонния номер, то имате възможност да го добавите и към списъка ви с контакти чрез опцията Добавяне към контакти.

 

В прозореца има информация за броя символи, които съдържа съобщението ви.

 

Също можете да създадете ново съобщение като използвате съществуващо такова, използвайки опциите Отговор, Отговор с оригинал или Препращане. При избиране на тази опция, ще се отвори прозорец, който е същият както при създаване на ново съобщение.

 

 

Създаване и изпращане на SMS