За да създадете връзка, натиснете бутона Свързване. Докато се осъществява връзката, ще се появят следните индикации:

1. Прозорец за статуса – докато тече процеса за свързване иконата за индикация на сигнала се променя от статична в динамична.
2. Програмата излъчва съобщения във формат на балон, които проследяват стъпка по стъпка процеса на свързване.

В зависимост от вида крайно устройсто времето за свързване може да е различно, още повече ако потребителят стартира свързването или го прекъсва, то тогава процеса ще се забави повече и трябва да се прояви търпение.

Създаване на връзка