В зависимост от начина, по който са задени настройките за стартиране (виж 6.3.2 – По подразбиране да е ръчно стартиране на софтуера) Vodafone Mobile Connect Lite може да се стартира автоматично, потребителя да го избере ръчно или да го зареди от иконата на програмата.

Ако приложението е стартирало, това може да бъде видяно на основния прозорец в статус менюто, където ще се появи името на иконата.VMC Lite embim2 Стартиране на софтуера Vodafone Mobile Connect Lite

 

Иконата в системната част на лентата със задачи ще се покаже със зелена отметка в потвърждение, че има налична връзка с телефон или друг свързан модем. При някои устройства (с един единствен “com порт”) зелената отметка ще изчезне, когато връзката с мрежата се осъществи. При други устройства (с двоен “com порт”) отметката ще остане дори и след като връзката с мрежата се осъществи.

Ако иконата не се е появила в статус менюто, натиснете с десния бутон на мишката и изберете от менюто Стартиране на програмата.

Стартиране на софтуера Vodafone Mobile Connect Lite