Върнете се към главния прозорец на програмата и натиснете бутона Прекъсване, за да прекъснете настоящата връзка.

Прекъсване