SIM PIN

За по-голяма сигурност повечето потребители ползват PIN код SIM картата. Тази опция позволява да въведете PIN за мобилното устройство автоматично.

PIN кодът трябва да бъде въведен коректно, за да се ползва програмата. В случай, че три пъти въведете грешен PIN код ще е необходимо да въведете PUK код.

PUK PIN

Тази опция ви позволява да въведете PUK кода.

Въвеждане на PIN