Тази секция обяснява основните приложения на софтуера Vodafone Mobile Connect Lite.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА Vodafone Mobile Connect Lite