Тази опция ще отвори приложението и ще го постави на челно място.

Пускане на клиента