Менюто “Относно” дава информация за версията на софтуера и съответна инфорамция за Правата за защита на информацията.

Относно