Зоната за известяване в Windows е основа на приложение. Това е този компонент, който управлява всички операции и връзки между компютъра и устройството.

Приложението Systray (иконата Vodafone) предоставя следните възможности:

Ако натиснете два пъти левия бутон на мишката приложението ще се появи или ще се минимизира.
Aко натиснете десния бутон ще се появи меню, което предлага следните опции:

ЗОНА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ В Windows