Bağlanılan cihaz, şebeke ayarları ve sistem konfigürasyonu ile ilgili bilgileri gösterir.

Tanı