Bu ürün için aşağıdaki yazılımların yüklü olması gerekmektedir:

 

· Çalışan bir bilgisayar
o Windows 2000 SP4 ve yukarısı
o Windows XP SP2 ve yukarısı (önerilen)
o Windows Vista 32 bit veya 64 bit
· Desteklenen modem cihazı –telefon ahizesi, PDA, veya USB modem
· PC ile telefon arasındaki bağlantıyı sağlayan USB Veri kablosu
· Blackberry desteği için Blackberry Desktop Suite v4.1 veya v4.2 yüklenmiş olmalıdır

Önkoşullar