Puteţi să importaţi un fişier text separat prin virgulă în agendă. Fişierul trebuie să aibă formatul: „număr”, „nume”, urmate de un sfârşit de linie şi linie nouă.

 

De asemenea, puteţi importa agenda de pe cartela SIM a telefonului, dacă acesta acceptă această funcţie. În cazul telefoanelor care acceptă mai multe numere de telefon pentru un singur nume (de exemplu mobil şi birou), aceste înregistrări vor fi de obicei marcate cu „nume\M” sau „nume\B”. Aceste sufixe pot varia în funcţie de telefon.

 

În ambele cazuri, elementele care există deja în agendă nu vor fi importate.

 

La finalizarea importului, va fi afişat un mesaj de confirmare ce indică numărul de elemente importate.

 

 

Importul persoanelor de contact