Windows-varslingsområdet (“systemskuffen”) er et element i applikasjonen.  Det er denne komponenten som styrer generell operasjon og tilkobling mellom PC-en og enheten.

 

Systemskuffapplikasjonens brukergrensesnitt fungerer på samme måte:

Hvis du dobbeltklikker på venstre museknapp, vil den starte eller maksimere klientvinduet.
Hvis du høyreklikker det, presenteres en meny som tilbyr alternativene som er beskrevet i de neste emnene.

Windows-varslingsområdet