I Vodafone Mobile Connect Lite-produktet finnes en programvareoppdateringssjekk.

 

Fra tid til annen når applikasjonen etablerer en dataforbindelse, vil den foreta en sjekk med oppdateringsserveren for å se om en nyere versjon av produktet er tilgjengelig.  Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, vil den tilby brukeren en kobling til et webområde der oppdateringen kan lastes ned.

 

Brukeren kan ignorere denne anmodningen, men du vil bli varslet med jevne mellomrom om at en oppdatering er tilgjengelig.

 

Vi vil oppmuntre deg til å utnytte fordelen av denne funksjonaliteten ettersom det er spesielt viktig under utvikling av produktet, slik at du kan dra fordeler både fra å støtte flere enheter og løse eventuelle spørsmål som er identifisert.

 

Programvareoppdateringer