Dette er visningen som presenteres ved oppstart.  Det tilbyr:

1. En indikasjon på gjeldende tilkoblingsstatus
2. Kontroll til Koble til eller Koble fra
3. Informasjon knyttet til eventuell gjeldende forbindelse

Hoved