Klienten har fire visninger som er tilgjengelige fra Vis-menyen.

I tillegg er disse visningene tilgjengelige fra venstre sidefelt.

Vis