Dette alternativet gir brukeren mulighet til å velge mellom tilgjengelige og tillatte mobilnettforbindelser.  Brukeren har for eksempel mulighet til å velge tilkobling til Vodafone enten via 2G- eller 3G-tilkobling.

 

Når dette alternativet er valgt, foretas et søk i nettene som kan oppdages i øyeblikket dette kan ta flere minutter

 

Brukeren presenteres for navnet på operatøren, typen tilkobling som er tilgjengelig og statusen (dvs. tilgjengelig, gjeldende, ikke tillatt) som brukeren kan velge mellom, og bruke “Valg-knappen” til å angi eget valg når statusen blir “Gjeldende”.

 

Velg nett