Bruk dette menyvalget hvis du vil at enheten alltid skal be om PIN-kode før det foretas en tilkobling. Hvis du velger dette, vil også Vodafone Mobile Connect Lite alltid be deg oppgi PIN-kode.

 

Du kan merke av for “Lagre PIN-kode”.

Spørsmål om PIN-kode