Denne menyen gir deg mulighet til å endre PIN-koden på enheten. Du kan endre enten PIN 1- eller PIN 2-koden. Du må først oppgi den gjeldende PIN-koden og deretter skrive den nye koden to ganger.

Endre PIN-kode