Verktøy-menyen inneholder konfigurasjonsverktøy.

Verktøy