Dette alternativet gir brukeren mulighet til å angi måten applikasjonen startes på.  Det kan enten settes til å starte automatisk når Windows starter, eller manuelt. Det siste forutsetter at brukeren starter applikasjonen fra en meny eller et skrivebordsikon.

Oppstart