Bruksrapporter er tilgjengelige i Bruk-visningen.  Dette alternativet gir brukeren mulighet til å angi grenser for både tid (timer) og datavolumer (MB). Disse verdiene brukes til å skalere bruksvisningen. Hvis brukeren noen gang skulle overskride disse grensene, vil skalaene automatisk beregnes på nytt.

 

Du kan også angi varslinger om forbruk. Du kan velge å bli varslet før du når forbruksgrensen (advarselen vises ved ca. 95 % forbruk), og når grensen nås eller overskrides.

 

Hvis du velger å bli varslet ved overskridelse av forbruksgrense, vises advarselen hver gang du åpner en datatilkobling der grensen er overskredet. Hvis du vil stoppe varslingen, må du fjerne avmerkingen for dette valget.

 

Bruk