Dette alternativet gir brukeren mulighet til å angi hvilket APN som skal brukes til tilkoblingen.

Det er tre separate tilfeller som beskrevet nedenfor.

 

1/ I det første tilfellet vil applikasjonen forsøke å opprette en automatisk forbindelse ved å bruke standard APN for det spesielle hjemmenettverket. Dette forutsetter at enheten presenterer sitt hjemmenettverk på riktig måte.

 

2/ I det andre tilfellet presenteres brukeren for en liste over alle operatører å velge mellom når brukeren skal starte en tilkobling eller den startes automatisk.

 

3/ I det tredje tilfellet kan brukeren angi nødvendige APN-innstillinger manuelt.  Ingen kontroller av gyldigheten til denne informasjonen foretas.

 

Brukeren angir det aktuelle valget og angir nødvendig informasjon etter behov.

APN