Denne visningen viser gjeldende tilgjengelige tilkoblede enheter.

I de fleste tilfeller vil brukeren bare ha en enkelt enhet tilkoblet, men hvis flere enheter er tilkoblet, kan brukeren velge den enheten for å gjøre den aktiv og/eller angi den som standardverdi.

 

Visningen Administrer enhet består av et enhetsnavn, et alternativ for å angi enheten som standard og en statusindikator.

 

Enhetsnavnindikatoren viser navnet på de mobile enhetene koblet til PC-en

Alternativet Bruk som standard gir brukeren mulighet til å velge en bestemt enhet som standard tilkoblingsenhet.

 

Statusindikatoren kan vise følgende statuser:

Aktiv den mobile enheten brukes av Vodafone Mobile Connect Lite
Inaktiv den mobile enheten brukes ikke av noen applikasjoner
I bruk den mobile enheten er i bruk av en annen applikasjon
Ikke-responsiv den mobile enheten kan kobles til, men reagerer ikke på kommandoer.

Administrer enheter