Elementene på Innstillinger-menyen gir brukeren mulighet til å konfigurere programvarens virkemåte

Innstillinger