Viser informasjon om tilkoblet enhet, nettverksinnstillinger og systemkonfigurasjon.

Feilsøking