Denne menyen åpner et vindu der du kan sende og motta SMS-er og administrere en adressebok.

Vodafone SMS