Dette avsnittet inneholder detaljer om hvert av menyelementene som følger med produktet.

 

Brukergrensesnittet i klienten som presenteres for deg, har følgende hovedkomponenter:

En tittellinje Vodafone Mobile Connect Lite, navnet på programmet.
En menylinje som tilbyr alternativer for styring og administrasjon av tilkoblingsalternativer
Et sidefelt med kontroller for gjeldende visning til høyre i sidefeltet
Gjeldende visning, som tilbyr kontekstsensitiv informasjon og kontroll.

 

Menylinjen vises alltid og tilbyr deg følgende valg som beskrives i detalj nedenfor:

Fil
o Vodafone SMS
o Avslutt
Vis
o Hoved
o Bruk
Innstillinger
o Språk
o Oppstart
o APN-innstillinger
o Bruksinnstillinger
o Administrer tilkoblinger
o Administrer enheter
o Statistikkfangst
o Nettverkspreferanser
o Innstillinger for autentisering
Verktøy
o Velg nett
o Endre PIN-kode
o Spørsmål om PIN-kode
Hjelp
o Feilsøking
o Innhold i hjelp
o Om

Menyelementer på Vodafone Mobile Connect Lite-klienten