Under installering opprettes en programmeny. Programmer plasseres vanligvis i programmappen “Vodafone\ Vodafone Mobile Connect Lite”. 

 

Installerte programmenyer