Vodafone Mobile Connect Lite består av to komponenter. 

Et hovedklientvindu som er det primære grensesnittet for brukeren.
En komponent som kjører i systemskuffen i Windows, dvs. området nederst til høyre på skjermen som er identifisert av Vodafone-ikonet som vises nedenfor.

VMC Lite  img1 Produktkonfigurasjon

 

Starte den installerte programvaren

Under programvareinstallering er et programmenyelement og en skrivebordsnarvei angitt for å tillate brukeren å starte Vodafone Mobile Connect Lite. 

Ifølge standardinnstillingen må du starte applikasjonen manuelt ved første gangs bruk.

Applikasjonen vil startes, og så sant en støttet enhet er koblet til datamaskinen, vil programvaren kobles automatisk til denne enheten.

 

Starte den installerte programvaren

Når enheten kobles til datamaskinen, gjøres USB-disken tilgjengelig gjenkjent av Windows. Senere vil Vodafone Mobile Connect Lite lastes og kjøres.  Merknad: En forutsetning er at automatisk kjøring av CD ikke er deaktivert på den angitte datamaskinen.

 

Konfigurere applikasjonen

Ved første gangs bruk vil programvaren bruke standardinnstillinger og handlinger. Disse omfatter:

For den installerte programvaren må applikasjonen startes manuelt
For den innebygde programvaren vil bare applikasjonen starte automatisk med mindre det finnes en fullversjon av VMC-instrumentpanelet som er i stand til å støtte enheten, og i så fall vil den avslutte.

•        Språket som brukes, er det som velges under installeringen – se Language

•        Standardenheten er den første tilgjengelige enheten som velges av programvaren ved oppstart – se Administrer enheter

•        APN, som vil være standard hjemmeoperatør – se APN

•        Bruksinnstillinger blir skalert til 50 MB / 50 timer – se Usage

•        Anonym statistikkinnsamling er aktivert – se Statistics Capture

 

Produktets konfigurasjon krever noen brukerhandlinger ettersom det automatisk kobles til den første mobile enheten den oppdager på PC-en.  Hvis en annen enhet er påkrevd, må du følge trinnene nedenfor.

 

5. Plugg inn enheten du vil bruke som modem, (og vent på at Windows skal oppdage enheten)

6.        Velg Administrer enheter – se Manage Devices

7. Velg enheten fra Administrer enheter
8. Velg Koble til på hovedskjermbildet

 

Dette er et minimum, og flere trinn kan være involvert, enten fordi flere valg som f.eks. nettverksinnstillinger må velges, eller fordi mer informasjon er nødvendig for å støtte en bestemt enhet.

 

Hvis den nyvalgte enheten skal brukes som standardenhet, kan du klikke på avmerkingsboksen Standard i Administrer enheter.  Dette vil tvinge applikasjonen til å bruke denne enheten som standardverdi (hvis den er til stede), og den vil automatisk koble til denne enheten ved neste oppstart.

Produktkonfigurasjon