Installeringsoppsett for programvaren

 

Programvareinstallering produktinstallering

Dette avsnittet beskriver trinnene i installering av programvaren.

 

Administrasjonsrettigheter til programvaren er påkrevd

Installeringen av programvaren krever administrasjonsrettigheter. Så snart programvaren er installert, kan den brukes av hvem som helst, enten de har administrasjonsrettigheter eller ikke.

 

Lukk andre applikasjoner

Før installering av programvare, er det alltid fornuftig å lukke alle andre applikasjoner og sikre at alle viktige data blir sikkerhetskopiert til en sikker og gjenopprettbar plassering. Det er svært viktig at all programvare som kan kobles til enheten, er lukket under installeringsprosessen.

 

Start kjøring av installeringsprogrammet

Programvarens installeringsprogram kan kjøres ved å dobbeltklikke på filen eller merke den og trykke på Enter i Windows Utforsker.  Dette starter installeringsprosessen, som vil lede brukeren gjennom installeringsprosessen for enheten som beskrevet i følgende trinn:

 

Valg av språk

Installeringsspråket velges automatisk ut ifra språk- og regionsinnstillingene på gjeldende maskin. Hvis dette bestemte språket ikke støttes, brukes engelsk som standard installeringsspråk.

 

Valg av nettverksoperatør og dashbordkontroll

Du må velge mobilnettoperatør i rullegardinlisten. Dette skjermbildet viser også en dashbordadvarsel hvis det blir funnet et kompatibelt dashbord.

 

Godta lisensavtalen for sluttbrukere (EULA)

Brukeren blir presentert for en lisensavtale for sluttbrukere, på engelsk ofte kalt EULA (End User Licence Agreement). Hvilken lisensavtale du presenteres for, avhenger av gjeldende språkinnstillinger på maskinen og om en bestemt EULA finnes for operatøren.

 

Hvis du vil fortsette med installeringen, må du godta betingelsene, ellers vil installeringen bli avbrutt.

 

Installeringssted

Du får deretter muligheten til å godta en standardplassering for produktinstalleringen, eller å velge en alternativ plassering for installering av programmet.

Det anbefales at installeringen skjer til standardplasseringen, med mindre det finnes spesielle årsaker til at det ikke passer.

 

Avslutning av installering

Deretter vil installeringsprosessen fortsette og du vil se diverse skjermbilder.  En fremdriftslinje presenteres. Tidene er antydninger snarere enn nøyaktige verdier.

Vellykket installering angis med et avslutningsskjermbilde.

 

Plug n Play-versjon

I denne versjonen er Vodafone Mobile Connect Lite-programvaren programmert over på enheten under produksjon.

 

I motsetning til programvareinstalleringen kjøres applikasjonen fra “disken” på enheten.  Før kjøring av applikasjonen må imidlertid nødvendige systemkomponenter for programmet installeres på systemet, f.eks. enhetsdrivere disse handlingene skjer under første gangs bruk av enheten på aktuelle datamaskiner.  Resten av prosessen ved første gangs bruk minner delvis om installeringsprosessen, selv om spesielle installeringstrinn mangler og prosessen går mye raskere.

 

Sett inn enhet i PC

Hvis du vil starte Vodafone Mobile Connect Lite fra enheten, setter du den inn i en egnet USB-port.  Hvis dette er første gangs bruk av enheten, må følgende trinn gjennomføres. Ved senere bruk kjøres vanlig oppstart.

 

Administrasjonsrettigheter ved første gangs bruk

Første installering krever at brukeren har administrasjonsrettigheter. Så snart konfigurasjon ved første gangs bruk er fullført, kan programvaren brukes av hvem som helst, enten de har administrasjonsrettigheter eller ikke.

 

Valg av språk

Språket vil velges automatisk ut ifra språk- og regionsinnstillingene på gjeldende maskin. Hvis dette bestemte språket ikke støttes, brukes engelsk som standard installeringsspråk.

 

Valg av nettverksoperatør og dashbordkontroll

Du må velge mobilnettoperatør i rullegardinlisten. Dette skjermbildet viser også en dashbordadvarsel hvis det blir funnet et kompatibelt dashbord.

 

Godta lisensavtalen for sluttbrukere (EULA)

Brukeren blir presentert for en lisensavtale for sluttbrukere, på engelsk ofte kalt EULA (End User Licence Agreement). Hvilken lisensavtale du presenteres for, avhenger av gjeldende språkinnstillinger på maskinen og om en bestemt EULA finnes for operatøren.

 

Hvis du vil fortsette med å kjøre programvaren, må du godta betingelsene, ellers vil installeringen bli avbrutt.

 

Installering av kjøretidskomponent

Når EULA er godkjent, trengs det kjøretidskomponenter for å støtte enheten som er installert på datamaskinen bare komponenter som kreves for systemoperasjon finnes på den lokale datamaskinen. Applikasjonen er ikke installert.

 

Fullføring av installeringen

Når installeringen er fullført, starter Vodafone Mobile Connect Lite automatisk og kobler seg til modemet.

.

Installeringsoppsett for programvaren