Hvis ditt gjeldende oppsett har fungert fint, antyder det at problemet ikke er direkte knyttet til konfigurasjonen. 

 

Hvis det aldri har fungert, må du sjekke at:

•        Enheten støttes se Supported Handsets hvis enheten ikke støttes, betyr det ikke at den ikke vil fungere, men hvis du mottar en melding av typen “uventet svar fra telefonen”, antyder det at telefonen ikke er kompatibel.

USB-drivere er installert for telefonen.  For støttede telefoner bør disse installeres automatisk som en del av installasjonen.  For ustøttede telefoner er egnede drivere påkrevd.
Sikre at forbindelsen mellom PC og telefon er sikker kontakter er riktig satt inn og tilkoblet.
Kontroller at du ikke har andre telefonstyringsprogrammer i gang disse kan forhindre at Vodafone Mobile Connect Lite kan etablere forbindelse med telefonen og dermed ikke være i stand til å arbeide.
Du er ikke pålogget som en annen bruker

Har programmet noen gang fungert med gjeldende telefon og på gjeldende PC?