Hvis telefonen har fungert fint og så plutselig stopper uten feilmelding, bør du sjekke at:

•        Enheten er tilkoblet. Hvis den ikke er det, kobler du til telefonen og går til Manage Devices sjekk at enheten er til stede og valgt.  Når det gjelder RIM Blackberry, kan en passorddialogboks presenteres hvis du har et sikkerhetspassord på enheten dette vil vises som et popupvindu. Uten at du angir riktig passord, kan ikke PC-en koble seg til enheten.

Enheten er slått på.  Med noen tidlige enheter har vi sett enhetsfeil som har krevd at enheten må tilbakestilles ved å fjerne batteriet.
Enheten har et aktivt SIM-kort med en egnet dataoverføringshastighet

•        Et nettverk er til stede. På telefoner kan du se i displayet om det finnes et nett. For enheter uten display, sjekk Verktøy | Select Network for forekomsten av egnede nett

 

Hvis disse mislykkes, kan du prøve å lukke Vodafone Mobile Connect Lite fullstendig – se Close - og starte applikasjonen på nytt – se Startup

Gjeldende konfigurasjon har fungert fint