Du har følgende mapper:

 

· Innboks – inneholder SMS-er mottatt på telefonen. Uleste meldinger vises i fet skrift.
· Utboks – inneholder SMS-er som er sendt fra Vodafone Mobile Connect Lite, men som foreløpig ikke kommer frem til telefonen.
· Kladd – SMS-er som du har skrevet og lagret.
· Sendt – SMS-er som du har sendt fra Vodafone Mobile Connect Lite.
· Slettet – slettede SMS-er.

 

SMS-mapper