Så lenge SMS-vinduet er åpent, kontrollerer Vodafone Mobile Connect Lite telefonen med jevne mellomrom for å se om det er kommet nye SMS-meldinger.

 

Når det kommer en ny SMS, kommer den frem i innboksen der den vises i fet skrift til du leser den. Samtidig kommer det frem et ikon for ny melding i systemstatusfeltet i Windows. Ikonet forsvinner når meldingen er lest.

 

I Innstillinger | Meldinger kan du velge å slette meldinger automatisk på telefonen så snart de vises i SMS-vinduet.

 

 

Motta en SMS