Enkelte enheter krever tjenestesenternummeret til nettverket ditt. Du kan angi dette i Innstillinger | Tjenestesenter. Hvis nettverket ikke finnes i rullegardinlisten, kan du oppgi telefonnummeret manuelt.

Angi tjenestesenternummeret