Når du vil opprette en ny SMS, velger du Ny i hurtigfeltet eller menyen.

 

Det vises et vindu som inneholder tekstfelt der du skriver mottakerens telefonnummer og meldingsteksten. Du kan velge én eller flere oppføringer fra adresseboken ved å klikke på Til-knappen. Hvis du oppgir telefonnummeret manuelt, kan du velge Legg til i Kontakter-knappen hvis du vil legge til en oppføring i adresseboken.

 

Vinduet viser meldingsantall og tegnantall mens du skriver.

 

Du kan også opprette en ny SMS ut fra en eksisterende SMS ved hjelp av valget Svar, Svar med opprinnelig melding eller Videresend. Vinduet som vises, fungerer på nøyaktig samme måte som vinduet for ny melding.

 

Skrive og sende en SMS