Du kan importere en kommaseparert tekstfil inn i adresseboken. Filen må ha formatet “nummer”, “navn” fulgt av vognretur og linjeskift.

 

Du kan også foreta en import fra telefonens SIM-kort hvis telefonen har støtte for dette. På telefoner som har støtte for flere telefonnumre per navn (f.eks. mobil og arbeid), vil disse oppføringene ofte være angitt som “navn\M” eller “navn\A”. Skrivemåten for dette kan variere fra telefon til telefon.

 

I begge tilfeller vil elementet ikke bli importert hvis det allerede finnes i adresseboken.

 

Når en import er fullført, får du en bekreftelsesmelding som forteller hvor mange elementer som ble importert.

 

 

Importere kontakter