Adresseboken kan eksporteres til en kommaseparert tekstfil. Denne filen kan brukes som sikkerhetskopi, den kan importeres inn i en annen Vodafone Mobile Connect Lite-installasjon, eller den kan åpnes i annen programvare.

 

Du kan også eksportere adresseboken til telefonens SIM-kort hvis telefonen har støtte for dette.

 

Etter en vellykket adressebokeksport får du en bekreftelsesmelding som forteller hvor mange elementer som ble eksportert.

 

Eksportere kontakter