I denne delen beskrives bruken av SMS-funksjonene i Vodafone Mobile Connect Lite.

Bruke Vodafone SMS